Tournament Profile
...................................................

Beijing Open
Challenge Cup
...................................................


Place:
Beijing, Open
Club:
Sunny Times Polo Club
Date:
Sept 13-18, 2011
Level:
10-12
Tournament type:
Open
China committee:

Javier Herrera
Wang Qi
Yu Fang Guo
Wang Xue Zhong
Xia Jie
Zhou Jue
WPT Category Ranking: Challenge Cup
Winner Points: 30
Finalist Points:
15
Semi Finalist Points:
5
Rest of player Points:2